Täysin suomalainen 5G verkko ja Telian liittymätarjous

Teliafi-huippudiili

Telian tarjoamat liittymät ovat tunnettuja niiden edullisuudesta ja vastineesta rahalle. Asiakkaat voivat valita itse, mistä maksavat: internetin käyttö on aina rajatonta, kun taas puhelut ja viestit ovat joko rajattomia tai käyttöön perustuvia. Mielenkiintoista on, että Telian liittymissä puhelut ja viestit Suomesta Pohjolan ja Baltian maihin sisältyvät aina paketin hintaan.

Liittymätarjousaika: 4.-10.3.2024:

Kampanja: Valittuihin liittymiin kaupan päälle 50€ Lidl-lahjakortti

Pohjolan ja Baltian laaja verkko

Telian oma verkko on laajin Pohjolassa ja Baltiassa. Heillä on omat verkot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Erityisesti Suomessa heidän 4G-verkkonsa kattaa 99,9 % väestöstä. Verkon jatkuva parantaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti on Telian toiminnan kulmakivi.

Rajaton ja nopea 4G-netti

Kaikissa Telian liittymissä tarjotaan rajaton internetin käyttö kotimaassa ilman datakattoa. Rajaton-liittymissä tämä etu laajenee myös Pohjolan ja Baltian alueelle, mikä mahdollistaa huolettoman surffailun näissä maissa.

5G-verkon laajeneminen

Vuonna 2022 Telian 5G-verkko on laajentunut merkittävästi. Keväällä 2022 verkko kattaa jo 160 kaupunkia, ja sen piirissä asuu noin 3,7 miljoonaa suomalaista. Mielenkiintoista on, että 5G-verkkoa voi käyttää myös yli 40 maassa ympäri maailmaa.

EU-käyttö sisältyy liittymän hintaan

Yksi Telian liittymien merkittävistä eduista on se, että EU-käyttö sisältyy kaikkien liittymien kuukausihintaan. Tämä tarkoittaa, että liittymää voi käyttää EU- ja ETA-maissa samaan hintaan kuin kotimaassa, ilman pelkoa yllätyslaskuista.

Telian 5G verkko

Keskustelun tarve Suomen kotimaisesta 5G:stä

Suomessa on herännyt keskustelu yhden operaattorin, Telia Finlandin, tarjoamasta kotimaisesta 5G-verkosta. Kati Riikonen, Telia Finlandin Online, markkinointi- ja analytiikkajohtaja, korostaa, että tietoturvan huomioiminen on yhä tärkeämpää liittymäkaupoilla. Perinteisesti operaattorien keskittyessä verkkojen peittoon, nopeuteen ja hintaan, nyt korostetaan yhä enemmän tietoturvan merkitystä. Riikosen mukaan jokaisen kuluttajan on tärkeä tietää, missä ja kenen verkoissa heidän henkilökohtaiset tietonsa liikkuvat. Tässä kontekstissa kotimaisuuden korostaminen tuo lisää varmuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kotimaisuuden rooli 5G-verkkojen kehityksessä

Kotimaisuuden painottaminen on noussut merkittäväksi tekijäksi 5G-verkkojen kehityksessä. Telia on valinnut Nokiaa kumppanikseen 5G-verkkojen rakentamisessa, mikä heijastaa sitoutumista kotimaiseen osaamiseen. Tämä päätös ei ainoastaan tue tietoturvaa, vaan myös vahvistaa suomalaista työllisyyttä ja taloutta. Suomen yrityspäättäjistä yli 80 % pitää kotimaisuutta tärkeänä 5G-verkon turvallisuuden kannalta, mikä osoittaa, että Telian linjaus on linjassa laajemman yhteiskunnallisen näkemyksen kanssa.

Kotimaisuuden merkitys yhteiskunnalle

Kotimaisuus herättää Suomessa monenlaisia tunteita. Positiivisesti nähtynä se tukee paikallista liiketoimintaa, työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Riikonen tuo esille oman taustansa merkityksen kotimaisuuden arvostuksessa. Toisaalta negatiiviset näkemykset kotimaisuudesta, kuten sulkeutuneisuus ja ääriliikkeiden nousu, ovat myös olemassa. Riikonen korostaa, että rakentava ja iloinen kotimaisuus on yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kasvattamista, eikä se ole riippuvainen henkilön syntyperästä.

5G-verkon tietoturva ja hallinnointi

Telia korostaa verkon hallinnan merkitystä omassa valvonnassaan. He käyttävät kyberturvallisuuden työkaluja, jotka auttavat havaitsemaan verkkoliikenteen poikkeamia ja hyökkäyksiä, taaten näin asiakkaiden yksityisyyden ja tietoturvan. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on ilmaissut, että 5G-verkko on kansallisen turvallisuuden kannalta kriittinen, mikä tukee Telian näkemystä tietoturvan tärkeydestä.

Tervetuloa kotimaiseen 5G-aikakauteen

Telia Finlandin panostus kotimaiseen 5G-verkon rakentamiseen on merkittävä askel kohti turvallisempaa ja läpinäkyvämpää tietoliikennettä Suomessa. Riikonen toivottaa kaikki tervetulleeksi uuteen aikakauteen, jossa ei ainoastaan paranneta verkon nopeutta ja kattavuutta, vaan myös vahvistetaan tietoturvaa ja tuetaan kotimaista työtä ja taloutta.

Suoratoistoa pelaamisen ohessa ja välissä


Matkalle edullisesti lentäen


Vastaa