Mikä on pilvipalvelu?

Pilvipalvelu tarkoittaa tietoteknisten palveluiden toimittamista tarvittaessa (sovelluksista tallennuskapasiteettiin ja laskentatehoon) tyypillisesti internetin välityksellä ja käytön mukaan maksamalla. Pilvipalvelut kuvaa uutta tietoteknisten palveluiden tuottamisen, käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon liittyy internetin yli palveluna tarjottuja dynaamisesti skaalautuvia ja virtuaalisia resursseja.

Pilvipalveluja on kolme päätyyppiä:

 • Infrastructure as a Service (IaaS): IaaS-palvelut tarjoavat asiakkaille käyttöoikeuden tietotekniseen infrastruktuuriin, kuten palvelimiin, tallennustilaan ja verkkoihin. Asiakas vastaa itse sovellustensa ja tietojensa hallinnasta.
 • Platform as a Service (PaaS): PaaS-palvelut tarjoavat asiakkaille käyttöoikeuden kehitys- ja ylläpitoympäristöön, johon he voivat rakentaa omia sovelluksitaan. PaaS-palvelut tarjoavat usein myös valmiita työkaluja ja palveluita, joiden avulla sovellusten kehittäminen ja ylläpito on helpompaa.
 • Software as a Service (SaaS): SaaS-palvelut tarjoavat asiakkaille käyttöoikeuden valmiisiin sovelluksiin, jotka sijaitsevat pilvessä. Asiakkaat voivat käyttää sovelluksia internetin kautta tietokoneella, mobiililaitteella tai muulla laitteella.

Pilvipalveluiden hyödyt

Pilvipalveluilla on useita etuja verrattuna perinteiseen tietotekniseen infrastruktuuriin:

 • Hintataso: Pilvipalvelut ovat usein edullisempia kuin perinteiset tietotekniset ratkaisut, sillä asiakkaat maksavat vain käytön mukaan.
 • Joustavuus: Pilvipalveluja on helppo skaalata tarpeen mukaan, joten ne sopivat sekä pieniin että suuriin yrityksiin.
 • Turvallisuus: Pilvipalvelut ovat usein hyvin turvallisia, sillä ne sijaitsevat korkean turvallisuustason datakeskuksissa.

Pilvipalveluiden haasteet

Pilvipalveluilla on myös joitakin haasteita:

 • Tietoturva: Pilvipalveluiden tietoturva on tärkeää varmistaa, sillä yrityksen tiedot sijaitsevat pilvipalveluntarjoajan vastuulla.
 • Kontrolli: Pilvipalvelut tarjoavat asiakkaille vähemmän kontrollia kuin perinteiset tietotekniset ratkaisut.
 • Riippuvuus pilvipalveluntarjoajasta: Pilvipalveluntarjoajan toiminnan häiriö voi vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Pilvipalveluiden käyttökohteet

Pilvipalveluja käytetään laajasti erilaisten liiketoimintatarpeiden kattamiseen. Pilvipalveluja käytetään esimerkiksi:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoon: Pilvipalveluita voidaan käyttää yrityksen tietojärjestelmien, kuten palvelimien, tallennustilan ja verkon, ylläpitoon.
 • Sovelluskehitykseen: Pilvipalveluita voidaan käyttää sovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon.
 • Datan tallentamiseen: Pilvipalveluita voidaan käyttää yrityksen datan tallentamiseen.
 • Verkkopalveluiden tarjoamiseen: Pilvipalveluita voidaan käyttää verkkosivustojen ja muiden verkkopalvelujen tarjoamiseen.

Pilvipalveluiden tulevaisuus

Pilvipalveluiden käyttö tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa. Pilvipalvelu tarjoaa useita etuja perinteisiin tietoteknisiin ratkaisuihin verrattuna, ja ne ovat yhä kehittyvässä vaiheessa.

Pilvipalveluiden trendit

Pilvipalveluiden kehitykseen vaikuttaa useita trendejä, kuten:

 • Konsernien tarve skaalautuvuuden parantamiseen: Konsernit tarvitsevat yhä enemmän joustavuutta ja skaalautuvuutta, jotta ne voivat vastata liiketoiminnan muutoksiin. Pilvipalvelut tarjoavat tähän hyvän ratkaisun.
 • Kuluttajuuden kasvu: Kuluttajat käyttävät yhä enemmän pilvipalveluita, kuten sosiaalisen median palveluita, pilvipohjaisia viestintäsovelluksia ja pilvipohjaisia tallennuspalveluita.
 • IoT: Internet of Things (IoT) -laitteiden määrän kasvu lisää kysyntää pilvipalveluille. Pilvipalveluita tarvitaan IoT-lait

Tässä muutamia aiheita alla vertaaliittymat.fi sivustolta:
Telia liittymätarjous
Moi liittymät
Nettiliittymä
Puhelinliittymä tarjous
Puhelinliittymä

Lue myös muualta: 
Pikasiirto (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Lainaa ilman luottotietoja (aukeaa nettilainat.fi sivuston artikkeliin)
Alennuskoodi (aukeaa alennuskooditsuomi.fi sivuston artikkeliin)
Älykello (aukeaa luurituki.fi sivuston artikkeliin)
Bluetooth kuulokkeet (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Viaplay (aukeaa nettiruutu.fi sivustolle)
Dropshipping (aukeaa kotioffice.fi sivuston artikkeliin)

Suoratoistoa pelaamisen ohessa ja välissä


Matkalle edullisesti lentäen


Vastaa